• 07 Sep 2019 13:00 Neuchatel/Yverdon 2 Nyon 2
  • 07 Sep 2019 15:00 Neuchatel/Yverdon Nyon
  • 08 Sep 2019 13:00 Mermigans Entente RedZones
  • 14 Sep 2019 13:00 Luzern Mermigans
  • 21 Sep 2019 15:00 Nyon M16 Entente Lions
  • 21 Sep 2019 15:00 Nyon M18 Morges Rugby
  • 28 Sep 2019 15:00 Nyon M16 Entente des Alpes
  • 28 Sep 2019 15:00 Nyon M18 Entente des Alpes
  • 29 Sep 2019 13:00 Nyon 2 Geneve PLO 2
  • 29 Sep 2019 15:00 Nyon Geneve PLO